skip to Main Content
OPEN Vrijdag 13:00-19:00 - Zaterdag 10:00-19:00 - Zondag 10:00-12:30 - MAA-DIN-DON op afspraak - Woensdag gesloten || GSM 0475/28 39 47 || MAIL info@wijnendeprez.be

Deze website is eigendom van BVBA Deprez-Vanhove. Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door BVBA Deprez-Vanhove.

Indien u eventuele onopzettelijke, vermoede of werkelijke schendingen van enige rechten van derden aantreft op deze site, verzoeken wij u dit te melden via info@wijnendeprez.be. BVBA Deprez-Vanhove zal dan zo spoedig mogelijk deze zaken verwijderen.

Prijzen & voorraad

Alle prijzen op deze site zijn in EURO, inclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Alle informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten evenals de voorraad. BVBA Deprez-Vanhove behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven zonder enige voorafgaande aankondiging en met onmiddellijke ingang te wijzigen. Voor elke aanbieding of promotie geldt steeds: prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt.

Privacybeleid

BVBA Deprez-Vanhove hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de bezoeker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het eigen klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor directe marketing. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Beperking van aansprakelijkheid

BVBA Deprez-Vanhove tracht steeds de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en actueel te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in deze info. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via deze website onbeschikbaar zou zijn, zal BVBA Deprez-Vanhove de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk recht te zetten. BVBA Deprez-Vanhove kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie op deze site, kan u de beheerder van de site contacteren op info@wijnendeprez.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving daaromtrent verwijderd, gewijzigd of aangevuld worden. BVBA Deprez-Vanhove geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks uit de toegang tot of het gebruik van deze website zou voortvloeien .

BVBA Deprez-Vanhove kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Deze site kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BVBA Deprez-Vanhove verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Contactgegevens

BVBA Deprez-Vanhove
Hillestraat 12
8020 Ruddervoorde

Tel: (+32)50/27.64.02
Mail: info@wijnendeprez.be

Ondernemingsnummer: BE 0476.243.373

Back To Top